Pagina 3 van 5

37.3 Dagelijkse verzorging en activiteiten

Pubers en adolescenten hebben in principe geen hulp nodig bij het wassen, aan- en uitkleden en de uiterlijke verzorging. Wanneer zij dit niet zelf kunnen, pas je de technieken toe die je geleerd hebt bij het verlenen van basiszorg aan volwassen zorgvragers.

Pubers en adolescenten hebben meestal een eigen smaak op het gebied van kleding. Net als kinderen kunnen zij in de zorginstelling vaak hun eigen kleding dragen. Dit is voor hen belangrijk omdat zij een deel van hun identiteit ontlenen aan de manier van kleden. Met hun kleding geven ze aan bij welke groep ze willen horen en hoe ze willen dat anderen hen zien.

Voor pubers en adolescenten is structuur in de dagelijkse bezigheden net zo belangrijk als voor jongere kinderen. De dagelijkse routine in de zorginstelling wordt bepaald door de vaste tijdstippen van de maaltijden, schooltijden, onderzoeken, behandelingen en bezoektijden. Voor pubers en adolescenten gelden meestal dezelfde bezoekuren als voor de volwassenen. De ouders en andere bezoekers komen op vaste tijden. Met name voor de ouders is dit anders dan bij jongere kinderen waar ze vaak de hele dag op de afdeling aanwezig kunnen zijn. Bij pubers en adolescenten is dit minder nodig. Vaak is het wel prettig als een ouder aanwezig is bij een pijnlijk of ingrijpend onderzoek om de jongere op te vangen.

Mogelijkheid voor hobby's

Voor pubers en adolescenten vormen hobby's een belangrijke aanvulling op de dagelijkse bezigheden. In een normale situatie wordt een groot deel van de dag op school of op het werkt besteed. De vrije tijd brengen ze vaak door met vrienden en besteden ze aan het beoefenen van hobby's. Deze mogelijkheden vallen weg bij opname in een zorginstelling. Daarom is het belangrijk dat er voor pubers en adolescenten een aparte ontspanningsruimte is. In deze ruimte kunnen zij ongestoord met elkaar omgaan zonder de tussenkomst van volwassenen en jongere kinderen.

De ontspanningsruimte moet beschikken over spelmateriaal, zoals een tafelvoetbalspel of een tafeltennistafel, gezelschapsspelen, materiaal voor handenarbeid, (karton, klei, textiel, verf en scharen) en een geluidsinstallatie en televisie.

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de indeling van de ruimte en de benodigde materialen. Als verpleegkundige maak je afspraken over het gebruik van de materialen en het opruimen na afloop. Pubers en adolescenten hebben hier een eigen verantwoordelijkheid waarop je ze kunt aanspreken.

Naar muziek luisteren is vaak een favoriete bezigheid van pubers en adolescenten. Ze zijn erg geïnteresseerd in popmuziek en alles wat daarmee te maken heeft. Popmuziek is een populair gespreksonderwerp en er worden veelvuldig foto's en posters van favoriete popsterren verzameld. Die zullen vaak een plaats krijgen boven de bedden op de afdeling. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan internet.

Zo creëren pubers en adolescenten hun eigen leefwereld in de zorginstelling. Dit is belangrijk voor hen, zo kunnen ze zich in een vreemde omgeving toch thuis voelen.

Onderwijs

Net als schoolkinderen moeten pubers en adolescenten onderwijs kunnen volgen in de zorginstelling. De procedure is hetzelfde als bij schoolkinderen. Zij kunnen naar de ziekenhuisschool of ze kunnen extra lessen krijgen van de leraren van hun eigen school. Het is belangrijk dat er een plek is waar pubers en adolescenten zich kunnen concentreren op hun schooltaken.